Datasekretess och behandling av personuppgifter

Personuppgifter

Personuppgifter är enskilda data om personliga eller sakliga förhållanden som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Personuppgifter är t ex informationer om personen i fråga som rätt namn, adress, telefonnummer och födelsedatum.

Insamling, registrering, lagring och behandling av personuppgifter

Varje besök på vår hemsida och varje besök på en av hemsidans filar protokollförs pga säkerhetsskäl. Data som överförs via browsern/webbläsaren lagras uteslutande till statistiska ändamål. Data som temporärt lagras är förbindelsedata av besökarens dator, de besökta sidorna, besöksdatum och -tid, den besökta filens namn, browsertyp/-version, operativsystem, hostnamnet av datorn (IP adress) och referrer URL (dvs. den tidigare besökta sidan).
Andra personuppgifter som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress registreras inte. Dessa uppgifter sparas endast när besökaren anger dessa uppgifter frivilligt, t.ex. när besökaren registrerar sina uppgifter, loggar in som kund, ställer en fråga, deltar i enkät eller skickar en förfrågan till oss, när besökaren deltar i tävlingar eller lägger en order eller för ingående och avveckling samt fullgörande av avtal.

Användning och utlämning av personuppgifter till tredje part

Kundens personuppgifter som lämnats in till oss används uteslutande för teknisk administration av webbsidan i fråga, för att kunna svara på kundens frågor, önskningar och förfrågan och till avveckling av avtalet resp för att bearbeta kundens beställning. Personuppgifterna lämnas inte till tredje part.

Rätt till information

Efter skriftlig begäran får kunden information om alla personuppgifter (t ex namn, adress) som finns sparade hos oss. Enligt PUL resp tyska Bundesdatenschutzgesetz (lag om datasekretess och behandling av personuppgifter) har kunden rätt till gratis information, korrigering, ändring, spärr eller radering av sina personuppgifter som finns sparade hos oss.

Denna webbsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. (Google). Google Analytics använder sig av s k sog. kakor/cookie, små textfiler som lagras på besökarens dator och som möjliggör analys av hur webbsidan används av besökaren. Informationer om besökarens användning av vår webbsida som registreras genom kaka/cookie (inkl besökardatorns IP-adress) förs över till en av Googles servrar /värddatorer i USA och lagras där. Google ska använda sig av dessa informationer för att analysera besökarens användning av webbsidan i fråga, för att lämna in rapporter om aktiviteter på webbsidan till webbsidans ägare och för att kunna erbringa ytterligare tjänster i samband med besökarens användning av webbsidan och användning av internet överhuduvdtaget. Google kanske ska lämna dessa informationer och uppgifter till tredje part om det finns lagliga föreskrifter för detta eller om tredje part fick uppdraget av Google att bearbeta dessa informationer och uppgifter. Google ska inte koppla ihop besökarens IP-adress till andra data av Google. Installation av kakor/cookies kan blockeras genom resp inställning av internet browsern/webbläsaren; i detta sammanhang vill vi bara hänvisa till att i sådant fall kanske inte alla funktioner av vår webbsida är tillgängliga dvs inte alla funktioner kan användas och att webbsidan eller delar av webbsidan kan visas på fel sätt om kakorna blockeras.
Genom användningen av denna webbsida godkänner besökaren ovannämnd behandling av personuppgifter genom Google och ovannämnt syfte.

Information om kreditvärdighet

I fall säljaren lägger ut något i förväg, får han hämta in upplysningar och informationer om kundens kredit rating resp kundens kreditvärdighet för att bevara sitt berättigade intresse. Information om kundens kreditvärdighet grundar på matematisk-statistiska metoder och tillhandahålls av SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tyskland. Kundens rätt till dataskretess enligt lagliga regler ska givetvis beaktas.

Avtalstexten sparas och vi skickar alla uppgifter om beställningen samt våra allmänna köpvillkor via mejl till kunden. De allmänna köpvillkoren finns alltid tillgänglig på hemsidan. Orderhistorik och kunduppgifterna finns sparade på resp kundkonto som kunden har tillgång till efter inloggning.