Ångerrätt som gäller för konsumenter

(Konsument är en privatperson och avser varje naturlig person, som ingår ett rättsligt bindande köpeavtal för köpet av en vara för privat bruk och inte för kommersiell verksamhet eller yrkesmässig sysselsättning som egenföretagare).

 

Information om ångerrätten

Ångerrätt

Kunden har rätt till att utnyttja sin ångerrätt och ångra köpeavtalet inom en frist på 14 dagar utan att ange någon anledning eller några skäl.

Fristen på 14 dagar börjar löpa efter det att kunden eller en tredje som angetts av kunden, som inte är transportör av varan,  erhållit varan.

För att utöva sin ångerrätt ska kunden informera oss

Namn/Firma: CLP Trading GmbH

Adress: Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg, Tyskland

Telefonnummer: +49 (0) 5232 – 69 899 - 0 

Telefaxnummer: +49 (0) 40 - 87 00 02 – 33

E-postadress: info@clp.de

om återkallelse av köpet och meddela oss uttryckligen (t.ex. via postbrev, fax eller e-post) att han/hon vill ångra sitt köp d.v.s. häva köpeavtalet.

Fristen för ångerrätten kommer inte att löpa ut om kunden lämnar in sitt skriftliga begäran om återköp i tid till oss innan fristen för ångerrätten har gått ut.

 

Följder när kunden utnyttjar sin ångerrätt

Ångrar kunden sitt köp och häver köpeavtalet så ska vi återbetala alla betalningar vi har fått från kunden, inkl. fraktkostnader (med undantag av kostnader som uppstår när kunden väljer ett annat leveranssätt än det billigaste standard leveranssättet vi erbjuder) omedelbart och senast inom 14 dagar från dagen vi har mottagit kundens begäran om återköp.  Återbetalningen sker på samma väg som vi har fått betalningen vid ursprungliga transaktion, om det inte uttryckligen avtalat något annat. Det uppstår aldrig några avgifter p.g.a. återbetalningen. Vi kan vägra att återbetala beloppet tills vi har mottagit returen eller tills kunden lämnar in bevis på att han/hon har returnerat varan, beroende på, vad som är tidigaste tidpunkt.

Kunden ska skicka tillbaka den kompletta, förpackade varan i paket omgående och i alla fall inom 14 dagar från dagen kunden har informerat oss om återkallelse av köpeavtalet.

Fristen för ångerrätten kommer inte att löpa ut om kunden returnerar den förpackade varan i paket i tid till oss innan fristen för ångerrätten har gått ut.

Kunden ska endast stå för eventuell värdeminskning av varan när det visar sig att värdeminskningen inte uppstod p.g.a. nödvändig granskning av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Varor som skickas tillbaka i paket ska returneras på var risk. Kunden ska stå för returportot själv om den levererade varan motsvarar den beställda varan och om priset på varan som ska returneras inte överstiger 40 EUR eller om priset överstiger 40 EUR och kunden inte har betalat någonting alls eller inte delbetalat enligt köpeavtalet ännu. I annat fall är retursändningen gratis för kunden.

Varor som inte kan skickas i paket alltså gods som transporteras med spedition - speditionsvara - hämtas från kunden. Kunden ska stå för de omedelbara returkostnaderna av speditionsvara när vi har angett returkostnaderna separat i den aktuella varurelaterade information om ångerrätt som lämnats in till kunden samtidigt när han har fått orderbekräftelsen. I annat fall är returneringen av varor som ej kan skickas i paket - alltså returneringen av varor som skickas med spedition - gratis.

 

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller ej vid köpeavtal inom distanshandel när det handlar om

(1) leverans av varor som inte redan är färdigtillverkade och dess tillverkning uttryckligen sker efter kundens personliga urval eller önskan och varor som skräddarsyddes efter kundens personliga behov

(2) leverans av varor som snabbt kan fördärvas eller som skulle gå över bäst före datumet när varan är på väg tillbaka

(3) leverans av varor med försegling som p.g.a. hygieniska skäl och skydd för hälsan inte är lämpade för returnering när försegligen har avlägsnats resp. där förseglingen har brutits

(4) leverans av varor som  p.g.a varans beskaffenhet oskiljaktigt har blandats ihop med andra produkter eller gods

(5) leverans av varor som ljud- eller bildupptagningar samt datormjukvara där förseglingen har brutits

(6) leverans av varor som tidningar och tidskrifter eller magasiner med undantag för prenumerationsavtal

(7) leverans av varor som alkoholhaltiga drycker med fast avtalat pris som bestämdes vid ingående av köpeavtalet och som tidigast kan levereras efter 30 dagar efter tidspunkten där köpevatalet har ingåtts och dess aktuella marknadsvärde kan variera utan säljarens inflytande.

Därmed slutar information om ångerrätten.

 

Allmänna upplysningar

Vill du returnera en vara var god och undvik skadegörelse eller föroreningar av varan. När varan returneras, var god och använd, om möjlig, originalförpackningen d.v.s. den ursprungliga produktförpackningen och samtliga tillbehör och förpackningsdelar. Använd gärna något skyddande extra emballage för att förebygga transporskador. Skulle originalförpackningen inte finnas kvar, var god och använd någon annan lämplig förpackning för att undvika transportskador. Skicka inte tillbaka ej utlösta paket utan kontakta oss först i fall du inte redan har blivit kontaktad av oss. Om kunden vill, så ska vi även ersätter returportot i förväg, i fall det inte är kunden som ska stå för returfrakten. Var god och beakta att de ovanstående avsnitten inte är förutsättning för utövandet av ångerätten.