Allmänna köpvillkor och konsumentinformation från CLP

1 Användningsområde

1.1 Dessa köpvillkor av " CLP Trading GmbH " (i följande kallad för "säljare") avser alla avtal som kunden ingår med säljaren och som gäller alla i säljarens nätbutik visade produkter och/eller tjänster. Kundens egna villkor får ingen inverkan på avtalet förutom det har avtalats något annat mellan kunden och säljaren.

1.2 Kunder som avses under punkt 1.1 är både privatkonsumenter och företagskunder; privatkonsument definieras som alla fysiska personer, som ingår ett köpeavtal i syfte att använda produkten i fråga endast privat och inte kommersiellt eller när det handlar om användning inom verksamhet som egenföretagare. Däremot definieras en företagskund som antingen fysisk person eller juridisk person eller andra rättssubjekt som vid köpeavtalet utför sitt yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

2 Köpeavtal

2.1 Produkterna som redovisas för i säljarens nätbutik tjänar till att kunden kan lämna in en rättsligt bindande offert.

2.2 Kunden kan lämna in denna offert skriftligen via fax, e-post eller om det finns tillgänglig via orderformuläret i säljarens nätbutik. Vid beställning genom beställformuläret i nätbutiken och efter ifyllande av sina personliga uppgifter och genom att klicka på rutan "skicka order" lämnar kunden in en rättsligt bindande offert på produkterna kunden har lagt till i varukorgen. Innan ordern skickas dvs innan kunden lämnar in denna rättsligt bindande offert till säljaren kan kunden korrigera alla ifyllda uppgifter medels vanliga tangentbord- och pc mus-funktioner. Dessutom visas alla ifyllda uppgifter i ett bekräftelsefönster innan den bindande ordern skickas och även där kan uppgifterna ändras eller korrigeras medels vanliga tangentbord- och pc mus-funktioner.

2.3 Säljaren ska omgående bekräfta mottagningen av kundens offert via e-post eller fax. Säljaren kan godkänna kundens offert antingen skriftligen (via brev) eller via elektroniskt skickad (via fax eller e-post) orderbekräftelse eller leverans av varor inom 5 dagar. Säljaren är berättigad att neka kundens offert dvs att vägra godkänna och inte acceptera kundens order.

2.4 Beställningsuppgifterna sparas hos säljaren och skickas som bekräftelse och för kontrollerande till e-postadressen kunden har angivit vid beställningstillfälle. Dessa uppgifter finns inte tillgängliga för kunden på säljarens nätbutik efter det att kunden har lagt sin order.

2.5 Beställningsinformation och kontakt sker via e-post och automatiserad beställningsinformation. Kunden ska säkerställa att e-postadressen kunden har angivit vid beställningstillfälle är korrekt, så att kunden får alla meddelanden från säljaren som skickats till kundens e-postadress. Detta gäller i synnerhet när kunden använder sig av SPAM-filter resp skräppostfilter. I vilket fall ska kunden säkerställa att det är möjligt att han kan ta emot all e-post från säljaren eller från tredje part som skickar e-post på uppdrag av säljaren. Alla dessa e-postmeddelanden ska komma fram till kundens e-postadress.

3 Ångerrätt

1 Ångerrätt

1.1 Som konsument enligt § 13 BGB (tysk lag) har kunden rätt till att använda sig av ångerätten när det handlar om produkter kunden har köpt hos oss. Det gäller dessa uppgifter om ångerätten:

1.2 Kunden kan ångra köpeavtalet inom 14 dagar i skriftlig form (t.ex. brev, fax, mail) utan att ange någon anledning eller genom returnering av varan (kunden står för returportot). Fristen börjar efter det att kunden erhållit denna information i textform men inte förrän mottagaren har fått varan (vid återkommande leverans av liknande varor inte förrän första delleveransen) och inte heller förrän vi har uppfyllt skyldigheten att lämna information enligt artikel 246 § 2 i förbindelse med § 1 Abs. 1 och 2 EGBGB såväl som våra skyldigheter enligt § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB i förbindelse med artikel 246 § 3 EGBGB (tysk lag). Fristen för ångerrätten kommer inte att löpa ut om kunden lämnar in sitt skriftliga begäran om återköp i tid till oss eller om kunden skickar tillbaka varan i tid.

1.3 Retursändningar och skriftlig begäran om hävning av köp resp köpeavtal ska sändas i tid till:

Namn/Firma: CLP Trading GmbH, representerat av VD:erna Matthias Weber och Andreas Menke, varenda har rätt att står för företaget och representera det själv
Adress: Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg, Tyskland
Telefonnummer: +49 (0) 40 - 87 00 02 - 02
Telefaxnummer: +49 (0) 40 - 87 00 02 - 33
E-postadress: info@clp.de
Momsregistreringsnummer/organisationsnr: DE232600313
Tingsrätt Lemgo, HR B 7540

Ångerrätten gäller ej vid köpeavtal inom näthandel när det handlar om leverans av
- varor som tillverkades speciellt efter kundens önskan, varor som skräddarsyddes efter kundens personliga behov, varor som inte passar till returnerning p.g.a. varornas beskaffenhet, varor som kan fördärva snabbt eller som skulle gå över bäst före datumet när varan är på väg tillbaka.

1.4 Följder när kunden använder sig av ångerrätten
I fallet kunden ångrar sitt köp resp köpeavtal ska båda parter återlämna erhållen vara resp betalning och eventuellt erhållna förmåner (t.ex. räntor). Kan kunden inte återlämna den erhållna varan eller betalningen alls eller bara delvis eller bara i försämrat skick, ska kunden i förekommande fall stå för lämplig ersättning för värdet. Detta gäller ej när den levererade varans försämring uppstått från användning som endast haft till syfte att pröva varan, precis så som varan kunde ha försämrats om kunden hade provanvänt varan i butiken. Dessutom kan kunden undvika ersättningsskyldigheten för en vara dess skick kan förändras trots att den används helt lämpligt när kunden inte betraktar varan som sin egen och inte tar varan i bruk alls och när kunden underlåter allt vad som kunde påverka d v s minska varans värde. Varor som kan skickas i paket ska returneras på vår risk. Kunden ska stå för returportot själv om den levererade varan motsvarar den beställda varan och om priset på varan som ska returneras inte överstiger 40 EUR eller om priset överstiger 40 EUR och kunden inte har betalat någonting alls eller inte delbetalat enligt köpeavtalet ännu.. I annat fall är retursändningen gratis för kunden. Varor som inte kan skickas i paket hämtas från kunden. Krav på ersättning för betalningar ska fullgöras inom 30 dagar. Fristen börjar för kunden den dag han lämnar in sitt skriftliga begäran om återköp eller när kunden skickar tillbaka varan. För oss börjar fristen den dag vi har fått den returnerade varan.

1.5 Allmänna upplysningar
Var god och undvik skadegörelse eller föroreningar av varan. Om varan returneras, var god och använd, om möjlig, originalförpackningen och samtliga tillbehör och förpackningsdelar. Använd gärna någon skyddande extra förpackning för att förebygga transportskador. Skulle originalförpackningen inte finnas kvar, var god och använd någon annan lämplig förpackning för att undvika transportskador. Var god och betala returportot innan du skickar godset till oss.

4 Överenskommelse om returkostnader när kunden untnyttjat sin ångerrätt

Tillämpas kunden ångerrätten enligt § 312d Abs. 1 Satz 1 BGB (tysk lag), så gäller att kunden ska stå för returkostnader själv om den levererade varan motsvarar den beställda varan och om priset på varan som ska returneras inte överstiger 40 EUR eller om priset överstiger 40 EUR och kunden inte har betalat någonting alls eller inte delbetalat enligt köpeavtalet ännu.

5 Priser och betalningsvillkor

5.1 Alla priser som visas på säljarens webbsida är slutpriser dvs det ingår samtliga prisbeståndsdelar och även tysk moms ingår i priset. Fraktpriser som tillkommer visas separat i resp produktbeskrivning. Det kan förekomma att det tillkommer ytterligare kostnader i enskilda fall, t ex vid leveranser till andra länder som exempelvis skatter och/eller avgifter i form av kostnader för tullklarering el dyl.

5.2 För leveranser inom Tyskland erbjuder säljaren dessa betalningssätt om det inte finns andra uppgifter om betalning i resp produktbeskrivning:

1. Förskottsbetalning per
- inbetalningskort dvs överföring/girering
-online-girering (giropay & direktbetalning online)
-PayPal
-kontokort

2. Postförskott

5.3 Om det finns uppgifter om att leveransen för produkten i fråga är möjligt för länder utanför Tyskland, så erbjuds följande betalningssätt (om det inte finns andra uppgifter om betalning i resp produktbeskrivning):

1. Förskottsbetalning per
-inbetalningskort dvs överföring/girering
-online-girering (giropay & direktbetalning online)
-PayPal
-kontokort

2. Postförskott

5.4 Vid förskottsbetalning ska betalningen ske omedelbart efter skickad order.

5.5 Vid hämtning av varan genom kunden ska säljaren informera kunden via e-post att varan kunden ska hämta finns klar för avhämtning. Efter mottagning av detta meddelande via e-post kan kunden hämta varan efter överenskommelse med säljaren. I detta fall beräknas inga fraktkostnader utan en speciell avgift enligt produktbeskrivningen.

5.6 Kunden är berättigad till att få viss ersättning/ekonomisk kompensation resp prisnedsättning om kundens krav är obestridligt och oomtvistat, rättsligt bekräftat eller godkänt av säljaren.

5.7 Kunden får utöva denna rätt att få prisnedsättning endast när det handlar om krav relaterade till detsamma köpeavtal.

6 Leveransvillkor

6.1 Leverans av varor sker regelbundet på transportväg till leveransadressen kunden har angivit. Det gäller den leveransadress som angivits vid beställningstillfället i säljarens nätbutik. Det spelar ingen roll om kunden har betalat via PayPal och uppgett någon annan leveransadress där. Finns inga uppgifter om separat leveransadress så anses fakturaadressen som leveransadress.

6.2 Om leverans till kunden inte är möjlig skickas varan tillbaka till säljaren. I detta fall ska kunden stå för transportkostnaderna. Detta gäller ej om den misslyckade leveransen inte beror på kunden eller kundens uppgifter eller när kunden använder sig av ångerätten genom returnering av varan.

6.3 Principiellt överförs riskens övergång och faran av tillfällig försämring av varan till kunden eller mottagaren efter dess att kunden har övertagit leveransen. Är kunden inte privatkund utan företagskund (som utför sin yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet; § 14 BGB (tysk lag)), bärs riskens övergång och faran av lämplig person inom transporten från och med tidpunkten då varan skickas iväg från säljarens huvudsäte resp huvudlager.

6.4 För företagskunder gäller alla överenskomna leveransfrister - med förbehåll för korrekt leverans i tid som kunden själv har tagit hand om och som kunden ansvarar för och när det handlar om fall då säljaren har avtalat en konkret täckningsaffär och inte har ansvaret för fall där tillgänglighet av varan saknas.

7 Egendomsförbehåll

7.1 Den levererade varan av säljaren förblir egendom av säljaren fram till varans fullständiga betalning.

8 Felansvar

8.1 Finns det något fel på produkten kunden har köpt gäller de lagliga föreskrifterna. Detta gäller inte följande:

8.2 Företagskunder
får inte reklamera oväsentligt fel och får inte kräva ersättning.
Om säljaren får välja hur felet ska åtgärdas eller kompenseras så tar preskriptionsfristen för fel vid nya, oanvända varor ett år från och med tidpunkten då riskens övergång har gått över till kunden.
Vid varor som redan har använts tillämpas inga rättigheter eller ersättningskrav vid fel alls.
Preskriptionen BÖRJAR inte på nytt om det har skett leverans av ersättningsvara inom ramen för felansvar.

8.3 För privatkunder finns en preskriptionsfrist av två år från och med dess att kunden har övertagit varan för krav vid fel på nya varor som inte har använts alls.
På varor som redan har använts finns en preskriptionsfrist av 1 år från och med dess att kunden har övertagit varan.

8.4 De lagliga preksriptionsfristerna enligt § 478 BGB gäller inte företagskunder och inte heller för företagskunder och privatkunder som handlat avsikligt mot sina skyldigheter och som listigt och illasinnade förtigat fel.

8.5 Dessutom gäller för företagskunder och privatkonsumenter att ovannämnda begränsningar av ansvaret under punkt 7.1 och punkt 7.2 inte avser krav på skadestånd eller ersättning som kunden har rätt till enligt lagliga föreskrifter. Vad som gäller sådana krav se under punkt

8.6 Om kunden är handlare/återförsäljare enligt § 1 HGB (tysk lag), ska kunden göra en noggrann granskning av varan och kunden har reklamationsskyldighet enligt § 377 HGB (tysk lag). Missar kunden sina skyldigheter enligt ovan så anses varan vara godkänd.

8.7 Om kunden är privatkonsument ska synliga transportskador anmälas direkt till chauffören resp transportbolaget och kunden ska kontakta säljaren. Gör kunden inte det, har det inte någon påverkan på kundens lagliga eller avtalsenliga ersättningskrav.

8.8 Om kundens krav på ersättning har utförts och har kunden fått ersättningsvaran, är det kundens skyldighet att returnera varan som levererades först till säljaren på säljarens bekostnad inom 30 dagar. Returnering av felaktig eller trasig vara ska ske enligt lagliga föreskrifter.

8.9 Det är inte möjligt att neka kundens krav vid fel på varan resp vid produktfel.

9 Ansvar

9.1 Säljaren ansvarar obegränsat vid alla rättsliga skäl när det är fråga om skada för liv, kropp eller hälsa, vid intent eller grov vårdslöshet, vid malice eller illvilja och löfte om garanti och när ansvaret ska tas efter bindande lagliga föreskrifter som t ex lagen om produktansvar.

9.2 I övrigt ansvarar säljaren oavsett vilka rättsliga skäl det handlar om som det står nedan:

9.2.1 Om säljaren har gjort sig skyldig därför att säljaren handlat vårdslöst angående en avtalsenligt mycket väsentlig skyldighet (s k kardinalplikt), så är ersättningsskyldighet för sakskador begränsad på förutsebar, typisk snittsskada. Väsentliga skyldigheter enligt avtalet är skyldigheter resp plikter som säljaren ska följa för att fullgöra avtalets målsättning och som ska följas därför att endast då fullgör hela avatalet sin funktion. Kunden ska kunna lita på att avtalets skyldigheter resp plikter fullgörs av säljaren.

9.2.2 Om säljaren har gjort sig skyldig genom att vårdslöst inte har följt en oväsentlig skyldighet enligt avtalet så begränsas ersättningsskyldigheten på beställningsvärdet.

10 Behandling av personuppgifter

10.1 Säljaren använder sig av kundens personuppgifter för att kunna hantera och bearbeta kundens order och köpeavtal. Användningen av kunduppgifterna sker i samarbete med tjänsten „Afterbuy" (VIA Online GmbH in Krefeld). Personuppgifter används endast i syfte att utföra beställningsprocessen och endast därför ges kunduppgiftera vidare till „Afterbuy". Detaljer till dataskeretess och behandling av personuppgifter hos Afterbuy och VIA Online GmbH hittar du här: http://www.afterbuy.de/Datenschutz.htm. Kunduppgifterna ges också vidare till resp transportföretag som säljaren samarbeta med så att kunden får de beställda varorna levererade.
Säljaren använder sig av kunduppgifterna utan kundens uttryckliga samtycke endast i den utsträckning som behövs för att kunna bearbeta ordern, fortsätta med orderprocessen och avsluta den. Personuppgifterna registreras endast i det tekniska omfång som behövs nödvändigtvist. Data lämnas bara ut till tredje part om det behövs för att avsluta eller fullgöra kontrakt eller avtal eller för redovisningskäl eller för att göra upp räkning. Efter fullständigt avveckling och fullgörande av avtal och efter fullständig betalning av fakturabeloppet sparas kunduppgifterna i enlighet med skatterättsliga och handelsrättsliga frister för lagring av personuppgifter. Uppgifterna raderas efter det att resp fristerna har gått ut om kunden inte uttryckligen har godkänt att säljaren får använda sig av kunduppgifterna framöver.

10.2 Säljaren ska inte använda sig av kunduppgifterna i syfte att utnyttja kunduppgifterna för reklam, marknadsforskning eller dylikt om kunden inte uttryckligen har godkänt en sådan användning av sina personupgifter och kunddata.

10.3 Kunden har rätt till att få information om de sparade kunduppgifterna och kunden har rätt till att få pesonuppgifterna ändrade, korrigerade , spärrade eller raderade om kunden så önskar. I sådana fall ska kunden ta kontakt med oss via mejl info@clp.de eller brev eller fax. Efter skriftlig begäran om att få information om uppgifterna som har sparats- begäran lämnas in per brev, fax eller mejl- upplyser säljaren om alla uppgifter som parades i samband med kundens person, dess ursprung och användningsområde.

10.4. Upplysningar om kakor/cookies:
På vår hemsida används s k kakor eller cookies. Kakor används för att göra hemsidan mer användarvänlig, effektiv och säker. Kakor är små filer som besökarens dator använder sig av och som sparas av internet browsern /webbläsaren. Kakor skadar inte besökarens dator och innehåller inga virus. Genom kakorna sparas informationerna om varukorgens innehåll och dessa informationer finns tillgängliga vid kundens nästa besök i vår nätbutik. Vid registrering eller inloggning eller när kunden lägger en order behöver vi veta besökarens dvs kundens personuppgifter. Om besökaren redan är kund hos oss sker inloggningen enkelt med e-postadress och lösenord. Alla personuppgifter som kunden lämnat in första gången finns sparade genom kakorna och därför behöver kunden inte fylla i alla sina uppgifter på nytt. På så sått underlättar användningen av kakorna hela beställningsprocessen för kunden. Det finns möjlighet till att kontrollera, acceptera eller spärra dvs blockera kakorna via internet browsern kunden använder. Vill du kolla hur det funkar t ex vid browsern Internet-Explorer 6.x gör så här:
Verktyg>Internetalternativ>Sekretess>Erweitert> Acceptera eller Blockera cookies>OK>OK

11 Informationer om avfallshantering enligt avfallsförordningen om batterier

11.1 Batterier får inte sopas som hushållsavfall. Batterier ska samlas in! Batterier ska lämnas in till batteriholkarna eller till återviningsstationer eller kommunal återvinningscentral. Ofta finns också insamlingsställen för batterier i butiker. Insamling av batterier med undantag av starterbatterier är gratis, det kostar inget att lämna in dem. Batterier som kunden har fått av säljaren kan skickas tillbaka till säljaren efter användningen. Portot betalas av kunden.

11.2 Batterier som innehåller miljögifter och farliga ämnen är märkta med symbolen med den överkorsade soptunnan. Precis under symbolen finns uppgifter om kemisk beteckning av skadeämnen i fråga - t ex "Cd" för kadmium. "Pb" står för bly, "Hg" för kvicksilver.

11.3 Kunden hittar dessa upplysningar om batterihantering i resp bruksanvisning eller resp informationsbroschyr som medföljer varan.

12 Tillämplig lag

12.1 För samtliga rättsliga relationer parterna emellan tillämpas tysk lag (Förbundsrepubliken Tysklands lagstifting) med uteslutning av lagar om internationell handel av rörliga varor. För privatkonsumenter gäller detta enbart när konsumentskyddet inte borttas genom denna bestämmelse dvs privatkonsumenten har rätt till fullgörande av konsumentskyddslagen som råder i landet där konsumenten är bosatt i.

12.2 Om kunden är återförsljare eller företagare, offentligrättslig juridisk person, offentligrättslig stiftelse, fond eller förening så är orten där säljarens företag har sitt huvudsäte även orten där avtalet anses fullgjort. I händelse av tvist är forum i denna ort behörig i första instans. Detsamma gäller när kunden inte har allmän tingsrätt i Tyskland eller inom EU eller när bosättningsort eller vanlig uppehållsort av kunden inte är känd vid tillfälle av klagomål. Rätten att välja annat forum resp tingsrätt i händelse av tvist förblir oberörd av detta.

12.3 Mått och dimensioner som anges i produktbeskrivningar är ca. mått.

12.4 Språket avtal kan ingås på är tyska.